ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี บจก เจเอสบี แอร์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา รามอินทรา
เลขที่บัญชี  187-4-18235-3
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 
ชื่อบัญชี จารินี ดีไสว
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี  066-0-122-4-5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บจก เจเอสบี แอร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา นวลจันทร์
เลขที่บัญชี  149-2-16709-0
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 
ชื่อบัญชี จารินี ดีไสว
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา นวลจันทร์
เลขที่บัญชี  149-2-13493-2
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ธนาคารกสิกร

ชื่อบัญชี บจก เจเอสบี แอร์
ธนาคารกสิกร สาขา แฟชั่น
เลขที่บัญชี  720-2-71155-8
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 
ชื่อบัญชี จารินี ดีไสว
ธนาคารกสิกร สาขา แฟชั่น
เลขที่บัญชี  720-2-70347-4
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 
 

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี บจก เจเอสบี แอร์
ธนาคารกรุงไทย สาขา แฟชั่น
เลขที่บัญชี 488-0-14958-6
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 
ชื่อบัญชี จารินี ดีไสว
ธนาคารกรุงไทย สาขา แฟชั่น
เลขที่บัญชี  488-0-14959-4
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 


ธนาคารกรุงศรี

ชื่อบัญชี บจก เจเอสบี แอร์
ธนาคารกรุงศรี สาขาย่อย แฟชั่น
เลขที่บัญชี 467-1-05738-9
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


ธนาคารธนชาต

ชื่อบัญชี บจก เจเอสบี แอร์
ธนาคารกรุงศรี สาขา วัชรพล
เลขที่บัญชี 082-6-00713-3
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์